Jak wybrać domenę?

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne
Administratorem Twoich danych osobowych jest IGLO Sp. z o.o. z siedzibą w Wałczu, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Wydział IX Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Koszalinie pod numerem KRS 0000712954, REGON REGON 369216211, NIP 7651695314.

Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane są w celu: realizacji umów, wystawiania faktur, regulowania płatności, marketingu własnych produktów lub usług oraz w celu zawarcia umowy. Posiadasz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie. Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres wynikający z przepisów prawa (np. ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości) lub do czasu zrealizowania umów. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a-c i f RODO.

Informuję, iż posiadasz prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Twoją szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w innym celu lub wobec przekazywania Twoich danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.: występowania Twoich danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby, celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze, stanu od kiedy przetwarza się Twoje dane w zbiorze, ewentualnym źródle pozyskania danych;
 • udostępniania Twoich danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.


  Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem, podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz w celu wykonania zawartej umowy. Dane będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym profilowane.

Twoje dane osobowe będą przekazywane do innych państw, niż należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – tzw. państw trzecich. Jest to niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania newslettera. Aby przeciwdziałać ewentualnym ryzykom, zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy jest w nich oparte o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Pliki Cookies
Strona nie zbiera w sposób automatycznych żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w tzw. ciasteczkach (ang. cookies). Strona wykorzystuje względem użytkowników tzw. stałe i sesyjne pliki cookies. Ilość plików cookie zapisywanych na urządzeniach poszczególnych użytkowników może być różna — wynika to z rodzaju urządzenia, wykorzystywanej przeglądark i wtyczek oraz ich ustawień. Sesyjne pliki cookies są przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Stałe pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez określony w ich parametrach czas — może to być czas sesji, czas określony z góry lub czas do ich usunięcia przez użytkownika. Strona wykorzystuje następujące typy plików cookie:

WordPress – pliki zapewniane przez tego dostawcę umożliwiają korzystanie z zawartości strony w sposób prawidłowy, pozwalają dopasować jej zwartość do urządzenia i dbają o podstawowe kwestie związane z bezpieczeństwem Twoich danych – nie możesz wyłączyć tych plików, ale możesz je zablokować. W przypadku blokady niektóre elementy strony nie będą działać. Te pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, a podmiot trzeci uzyskujący do nich dostęp to dostawca usługi hostingu: JCHost.pl.

Facebook (Meta) – Te pliki cookie zapewniają witrynie Facebook element śledzący użytkownika na stronach www, pliki te zbierają informacje w formie anonimowej, tak jak robi to np. Google Analytics. Aby zachęcić odwiedzających do komunikacji na tej stronie, korzystamy z wielu narzędzi mediów społecznościowych. Jeśli korzystasz z tych platform, ich pliki cookie mogą już być zapisane poprzez naszą stronę. Następnie firmy te zbierają dane, co pozwala im prezentować reklamy na innych stronach potencjalnie związanych z zainteresowaniami użytkownika. Netproo sp. z o.o. nie odpowiada za treść tego pliku cookie i nie może go kontrolować.

Google – umożliwiają zliczanie odwiedzin na stronie i źródła ruchu, co pozwala mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony. Google przechowuje informacje zebrane przez pliki cookie na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi, które posiada.

W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować na adres wskazany powyżej lub drogą elektroniczna na adres e-mail: marcin@towarnicki.pl

Ta witryna używa plików Cookies.